Spelen vanut verbeelding

Spelen vanuit Verbeelding

Het ontginnen van onbewuste bronnen

Pareltjes uit mijn praktijk.

Anna stottert niet
Een meisje stotterde erg vaak, behalve als ze een rol speelde, dan was ze ontspannen, lachte, sprak voluit. Zolang ik haar als Anna aansprak, ook na het spel, was er geen probleem. Noemde ik haar echter weer met haar eigen naam, dan kwam er geen enkele zin soepel uit. (1974)

Columbus ontdekt Amerika 

Juf kunnen we dat niet spelen in plaats van leren uit een boek? De klas werd omgebouwd, van tafels vormden we een schip. Onderin zwoegden de slaven en bovenop paradeerden de hoge heren. De slavendrijfster joeg de slaven bijna over de kling. Was het nog spel of reageerde ze iets ander af? Ik observeerde alert en liet het gebeuren. Na afloop vroegen de slaven of een slavendrijver echt zo vreselijk te keer ging vroeger. Dat bevestigde ik natuurlijk. Na schooltijd liep ik met het kind naar haar huis, mijn vermoeden van de laatste tijd werd bevestigd: er was daar heel wat aan de hand. En jaren later vertellen leerlingen van destijds dat die geschiedenis les hen het langst levendig is bijgebleven. (1974)

Wat kabouters niet begrijpen van de grote mensenwereld 
De 11 jarigen uit mijn klas vonden het maar kinderachtig dat we een hele week met het kabouterboek van Rien Poortvliet aan het werk gingen. Dat was iets voor kleuters. Door bovenstaande invalshoek liepen zij echter warm. Zij ondervroegen ouders naar hartenlust om, voor de kabouters, bepaalde zaken in kaart te kunnen brengen. Ze speelden de sterren van de hemel in korte scènes, waarin zij zaken aan de kaak stelden. (1978)

Zo echt kan spel zijn
Op Werelddierendag speelde ik in de kleutergymzaal met tien/elf jarigen rondom ‘ je moet hier niet de draak mee steken’. In groepjes van zeven creëerden men draken, de mooiste werd de draak van het spel. De andere kinderen slopen samen met mij rondom de draak en wierpen zo af en toe (de muziek gaf dat aan) hun speren. Op een gegeven moment was het raak en viel de draak uiteen, de kinderen sleepten samen een deel naar hun kampvuur om hun maaltje te roosteren. Opeens (alleen met de draak delen afgesproken op een bepaald muziekmoment) herrezen alle draak delen en vormden samen weer de draak. De jagers deinsden achteruit en kinderen de verscholen zich achter mij. Tenslotte zeeg de draak ineen en konden we napraten over ons avontuur. (De kinderen en ik kenden elkaar niet, aangezien ik als regionaal consulent niet eerder in hun klas was geweest. (1983)

Graag plaats ik hier pareltjes uit deze eeuw van jullie praktijk.