Spelen vanut verbeelding

Spelen vanuit verbeelding

geen woorden maar daden

Spelkoffer

De spelkoffer is een kist, koffer of lade waarin materiaal te vinden is dat bruikbaar is voor spel. Het is handig een spelkoffer van tevoren in gereedheid te brengen en op een vaste plaats in de school voor iedere leerkracht toegankelijk te maken. Zo wordt zoveel mogelijk het voorbereidend werk voor iedere les voorkomen. Is de koffer eenmaal gevuld dan heb je voor een spelmoment weinig voorbereidingstijd nodig en is er klein ondersteunend materiaal voorhanden (hoedjes, brillen etc). 

Met de speelkaarten kunnen de kinderen uit de midden- en bovenbouw zelf scènes maken. Op iedere kaart staat slechts een spelgegeven, zodat jij of de kinderen ze willekeurig kunnen combineren tot speelverhalen en spelscènes. Enkele wie’ s met een waar of enkele wie’ s met een wat of een wie met een handeling of een wie met een emotie of een handeling met een bijvoeglijke naamwoord die een karaktertrek weergeeft. Of je combineert meerdere kaarten met elkaar.Je kunt spelers willekeurig van ieder stapeltje een of twee kaarten laten nemen en laten improviseren.

Oefening baart kunst en zij die snel klaar zijn met een andere taak, kunnen zich gaan specialiseren. Zo biedt het kinderen mogelijkheden in hun resterende tijd, zelf aan de slag te gaan in tijd die sommigen rest of ter voorbereiding van een verrassing voor de groep.  

Je vindt er materialen beschrijvingen en een aantal spelvormen die waarnemen en gewaarworden van de zintuigen stimuleren opdat

  • de verbeelding ofwel het associatie vermogen  zich verder ontwikkelt
  • lichaamstaal, spreektaal en daarmee onze communicatie mogelijkheden verruimen
  • het samenspel in veel variaties laten ontdekken en laten uitgroeien tot overdrachtskwaliteit via bewustwording van de vormgeving in rollen, ruimte, tijd, attributen.
  • het klassieke kwartet spel uitbreidt tot tien spelen waarmee ouders en kinderen met elkaar kunnen wedijveren maar ook klassen en scholen elkaar kunnen uitdagen: ‘weet wat je erft .

Je kunt alles printen op stevig papier en als je ze plastificeert zijn ze vaker te gebruiken. Waardoor je het hele jaar door uit de spelkoffer kunt putten om in een handomdraai de laatste 10 – 20 min van een dag, maar evenzeer een volledig uur spel te realiseren.

Voor beginnende spelers selecteer je uit de kaartjes

Rollen (wie):                ambachtelijke beroepen en ondernemende personages
Omgevingen (waar):    vertrouwde en juist vreemde fantasie aansprekende
Gebeurtenissen (wat):  aanzettend tot handelingen , spreken gebeurt toch wel
Acties(hoe):                ambachtelijk werken, sporten, handelingen: knijpen,
                                  knippen, kappen, kaarten, kopen; bewegingen: slenteren, 
                                  sluipen, rennen, rollen gapen

De acties zorgen ervoor dat de spelinhoud gespeeld wordt en niet alleen gesproken.
Na de keuze van de wie- wat -waar, leg je de actie kaartjes op een tafeltje naast/voor het speelveld,zodat ieder er naar behoefte gebruik van kan maken.

Voor gevorderde spelers voeg je een extra kaartje toe:
Je bent verbaasd, verlegen, verdrietig, vriendelijk, bang, blij, boos, moe;
Je hebt haast; je tilt iets zwaars; je gelooft het niet; je schreeuwt een keer; je fluistert;
Je hebt een geheim: een schuld, durft iets niet, iets uit het verleden duikt op;
Je hebt een motief: je bent jaloers, wilt kost wat kost winnen, wilt rijk zijn;
Je wilt verrassen: je wordt ziek of beter, je herkent iemand, je verraadt iemand ,verwent iemand, je zingt onverwacht, je komt onverwacht op bezoek.

Natuurlijk vul je naar eigen inzicht de kaartles aan, zodat je ze in nog meer combinaties kunt  gebruiken.  Plastificeer ook deze zodat je inzet niet eenmalig is en je ze vaker kunt gebruiken.

De speelkaarten kun je verder variëren met:  wel/geen afbeeldingen - omschrijvingen in woorden – gebruik van materialen, attributen en kleine vermommingen. Na carnaval is het goed oogsten in deze en vult de spelkoffer zich vaak te snel. Wees selectief en kies vooral kleine dingen die voor meerdere rollen  en sferen inzetbaar zijn. Soms inspireren afbeeldingen meer dan woorden, soms geven woorden meer ruimte.  

Voor wie op zoek wil  naar verder spelmateriaal is er een ruim aanbod op vele sites.
Typ begrippen in als: kennismakingsspelen, groepspelen, ontspanningsoefeningen, concentratieoefeningen, zintuigspelen , associatieoefeningen. We verwijzen met name naar www.stel-je-voor.nl.