Spelen vanut verbeelding

Spelen vanuit verbeelding

het bewust laten worden van het onbewuste.

Je kinderen zijn je kinderen niet 

Ze behoren zichzelf toe.                Kahlil Gibran

Your children are not your children
They are the sons and the daughters of life
longing for itself.  -------------------

You can give them your love, not your thoughts
They have their own thoughts.
You can house their bodies but not their souls
For their souls dwell in a place of tomorrow----
You can strive to be like them,
but you cannot make them just like you 

Help hen zichzelf te helpen.          Maria Montessori

In de jaren zestig verwoordde Kahlil Gibran in de Profeet, hetgeen ik gevoeld had als kind en opnieuw ervoer als onderwijzeres. Kinderen bleven herhalen dat ze iets niet begrepen zolang ik het op een volwassen manier theoretisch uitlegde vanuit 'boekenwijsheid'. Er bekroop me een gevoel dat zij moesten worden zoals wij.

Spel begeleiden

Spelen is kwetsbaar: kinderen zetten zichzelf als materiaal in en alle pogingen op de spelvloer zijn voortdurend door groepsgenoten te volgen.

We beschrijven hier verschillende kwaliteiten van de leerkracht om kinderen te leren spelen. Leerkrachten blinken veelal uit in enkele van de hierna genoemde kwaliteiten en kleuren daarmee de algemene begeleiding van kinderen. Als we hier spreken van begeleiding beogen we de algemeen pedagogische begeleidingskwaliteiten, voor de meer vakspecifieke begeleidingskwaliteiten verwijzen we naar na en bijscholing in de buurt. In Instructie films vind je informatieve korte films over begeleidingskwaliteiten.

  • In competenties staan we stil bij wat er van de leerkracht gevraagd wordt.
  • In de eerste stappen beschrijven hoe je op weg kunt gaan.
  • In de leerkracht als organisator bespreken we mogelijkheden om de ruimte efficiŽnt om te bouwen, de beperkte tijd goed te gebruiken, te variŽren in groepsvorming. Spelers willen weten waar ze aan toe zijn, waarheen ze op weg gaan. De spelstructuur en spelregels kunnen hen dat bieden.
  • In de leerkracht als observator bespreken we het scala aan talenten dat in een groep aanwezig is. Als jij spelers hierin bevestigt, leveren ze graag hun aandeel.
  • In de leerkracht als begeleider bespreken we hoe jij als de spelkwaliteit van kinderen kunt ontwikkelen: centraal begeleiden - grenzen stellen - ontspannen spelen. Kies een beschreven spel en probeer gewoon de kinderen te laten spelen. 
  • In de leerkracht als ontwerper bespreken we de voorwaarden voor een volledig les: een duidelijk doel, iets nieuws en iets vertrouwds in de opdracht.
  • In kerndoelen en eindtermen lees je de Nederlandse en Vlaamse wettelijke eisen.
  • In de leerkracht als leerplan ontwerper geven we enkele suggesties voor een leerplan.
  • In begeleiding op maat geven we suggesties om spellessen op maat van specifieke doelgroep te kunnen begeleiden zoals aan taalzwakke, fysiek of mentaal niet vrije kinderen. 

Begrippenlijst Theater en theater gerelateerd spel 
Veel begrippen worden als bekend verondersteld of worden duidelijk in de omschrijving van een spel of spelopdrachten. Voor wie wil is er een begrippenlijst bij de hand.