Spelen vanut verbeelding

Spelen vanuit verbeelding

geen woorden maar daden

Voorbeeldlessen groep 7-8

Naarmate kinderen ouder worden, groeit hun verbaliteit zoals zij het thuis - op straat en in de school horen. De aangeboren belangrijke deskundigheid in de non verbale taal om taalproblemen in onze in vele opzichten grensoverschrijdende (intercultureel, milieu, IQ, EQ, opleidingsniveau, bubbles) wereld te overbruggen, verschrompelt.  Spel/drama/theater houdt de non verbale taal levend en ontwikkel haar als kwaliteit verder door de focus in spel op het non verbale te leggen. We dagen hen uit mensen fluisteraars te worden, zoals er al paarden - honden flusteraars zijn. De kunstenaar Joseph Beuys als coyote fluisteraar zal hen zeker inspireren.
Tip: selecteer uit de film de ontmoetingsmomenten van de coyote met Beuys. Vooraf aan de lessen vind je losse spelmogelijkheden voor korte spelmomenten tussendoor.  Een leeftijdgrens is nooit exact aan te geven, vandaar dat je de spelen meerdere keren tegenkomt als je ook bij andere groepen kijkt, dan degene waar je nu les aan geeft. Sommige spelen kom je ook tegen in het basismenu, daar zijn ze in een bepaalde context geplaatst van bijvoorbeeld taalverwerving, wereldoriŽntatie, levensoriŽntatie, cultuur en kunsteducatie. De lessen hebben specifieke accenten hoewel ze natuurlijk nooit door vakken of leergebieden begrensd kunnen worden. Spel is per definitie grensoverschrijdend. De volgende accenten kun je terugvinden:
Kernkwaliteiten van de mens;
WereldoriŽntatie;
LevensoriŽntatie,
Cultuureducatie,
Kunsteducatie.
Als je het doel echt als focus neemt, hou je de spelers en jezelf bij de les. Soms zijn er motieven om het doel uit de hand te laten lopen. Kinderen raken bijvoorbeeld volledig geboeid door de spelinhoud of de speltechniek en het spel ontwikkelt zich daardoor in die richting. Er zal geen haan naar kraaien als je met je begeleiding en waardering mee beweegt met de kinderen. Regel is slechts: reken het spel niet af op iets wat niet geoefend, gepresenteerd is.

Verbeelding :     Onderlinge verhoudingen               Een scene spreekt zonder woorden
                           Als muziek in de oren laten klinken Incasseren en reageren
                                                     Decor als inspiratiebron

Taalverwerving:  Klachten in dialoog                      Vertellen vanuit een rolfiguur

WereldoriŽntatie: De Grote Industrialisatie

LevensoriŽntatie: Appel , kers of peer                    Rashomon

                              Je naam moet je verdienen        Komittan

Cultuureducatie:  Lokale geschiedenis                   Een podiumtentoonstelling

Kunsteducatie:    Van tekst naar toneel                 Danstheater          

Ubbergen, update herfst 2020