Spelen vanut verbeelding

Spelen vanuit verbeelding

geen woorden maar daden

Voorbeeldlessen groep 5-6

Naarmate kinderen ouder worden krimpt hun vermogen tot imiteren. Hun commentaar wordt verbaal zoals ze ouderen en ouders horen doen. De aangeboren deskundigheid in de non verbale taal verschrompelt, de school doet meer beroep op hun verbaliteit. 
Spel/drama/theater kan de non verbale taal levend houden en als kwaliteit verder ontwikkelen door de focus in spel op beide te blijven leggen. Immers weten we dat meer dan 70% van onze communicatie gekleurd wordt door het non verbale. 

Vooraf aan de lessen vind je losse spelmogelijkheden voor korte spelmomenten tussendoor.  Een leeftijdgrens is nooit exact aan te geven, vandaar dat je de spelen meerdere keren kunt tegenkomen als je ook bij andere groepen kijkt, dan degene waar je nu les aan wilt geven. Sommige spelen kom je ook tegen in het basismenu, daar zijn ze in een bepaalde context geplaatst van bijvoorbeeld taalverwerving, wereldoriŽntatie, levensoriŽntatie, cultuur en kunsteducatie.

De lessen hebben specifieke accenten hoewel ze natuurlijk nooit door vakken of leergebieden begrensd kunnen worden. Spel is per definitie grensoverschrijdend.

Verbeelding :            Kop,romp en staart                            Denkbeeldige voorwerpen
                                  Voor ogen schilderen                          Zullen we ja of nee
                                                          Hetzelfde en toch heel anders.

Taalverwerving:       Absurde verhalen verzinnen                Koningen en dienaren

WereldoriŽntatie:     Zeestormen en handelsreizen 

LevensoriŽntatie:     De Japanse steenhouwer                    Jaguar de Indiaanse jager

                                  De dochter van de strandjutter           Op ontdekkingsreis

Cultuureducatie:      Spreekwoorden en gezegden               Kwintetspel: Weet wat je erft
Kunsteducatie:         Een voorstelling vraagt meer dan spelers en publiek
                                  Objectentheater

Als je het doel echt als focus neemt, hou je de spelers en jezelf bij de les.
Maar  er kunnen motieven zijn om het doel uit de hand te laten lopen.
Kinderen raken bijvoorbeeld volledig geboeid door de spelinhoud of de speltechniek en het spel ontwikkelt zich daardoor in die richting.
Er zal geen haan naar kraaien als je met je begeleiding en waardering mee beweegt met de kinderen. 
Regel is slechts: reken het spel niet af op iets wat niet geoefend, gefocust, gepresenteerd is.