Spelen vanut verbeelding

Spelen vanuit verbeelding

geen woorden maar daden

Voorbeeldlessen groep 3-4

Van jonge kinderen zie je vaak hoe zij anderen feilloos immiteren, zij zijn experts in waarnemen. Als jij ook zo goed observeert, zie je zelfs hun commentaar erin verwerkt doordat ze uitvergroten wat ze leuk of gek vinden. Jonge kinderen zijn de deskundigen in de non verbale taal, de school daagt hen echter meer en meer uit naar het hoofd te verhuizen. Spel/drama/theater kan die non verbaliteit levend houden en als kwaliteit verder ontwikkelen door bij hen aan te sluiten. Immers weten we dat meer dan 70% van onze communicatie gekleurd wordt door het non verbale. 

Vooraf aan de lessen vind je losse spelmogelijkheden voor korte spelmomenten tussendoor.  Een leeftijdgrens is nooit exact aan te geven, vandaar dat je de spelen meerdere keren kunt tegenkomen als je ook bij andere groepen kijkt, dan degene waar je nu les aan wilt geven. Sommige spelen kom je ook tegen in het basismenu, daar zijn ze in een bepaalde context geplaatst van bijvoorbeeld taalverwerving, wereldoriŽntatie, levensoriŽntatie, cultuur en kunsteducatie.

De lessen hebben specifieke accenten hoewel ze natuurlijk nooit door vakken of leergebieden begrensd kunnen worden. Spel is per definitie grensoverschrijdend.
De volgende accenten kun je terugvinden:
Kernkwaliteiten van de mens;
WereldoriŽntatie;
LevensoriŽntatie,
Cultuureducatie,
Kunsteducatie.
Als je het doel echt als focus neemt, hou je de spelers en jezelf bij de les.
Maar  er kunnen motieven zijn om het doel uit de hand te laten lopen.
Kinderen raken bijvoorbeeld volledig geboeid door de spelinhoud of de speltechniek en het spel ontwikkelt zich daardoor in die richting.
Er zal geen haan naar kraaien als je met je begeleiding en waardering mee beweegt met de kinderen.  
Regel is slechts: reken het spel niet af op iets wat niet geoefend, gefocust, gepresenteerd is.

Verbeelding :                Stripverhalen                            Prins Pip
                                      Wereldreizigers                         Stoelenspel
                                                                 Schatzoekers

Taalverwerving:            Herinneringen herspelen          Een verloren hond in de nacht 

WereldoriŽntatie:         Landbouwers en veeteler

LevensoriŽntatie:         De witte olifant                        De kleine zwarte vis

                                                                Sneeuwwitje

Cultuureducatie:          Van oude tradities en dingen die voorbij gaan
                                     Kinderen aan de deur
Kunsteducatie:             Wat zie jij erin                          Gedichten