Spelen vanut verbeelding

Spelen vanuit verbeelding

Homo Ludens nodigt uit 

Welkom

Voor wie is deze site?

Deze site richt zich tot leerkrachten Basisonderwijs en Pabo studenten die kinderen willen laten spelen tijdens spel/drama/theater.

Wat biedt deze site?

Deze site plaats verbeelding en spelplezier in de hoofdrol voor spel/drama/theater in het basisonderwijs. De verbeelding inspireert ieder tot het spelend experimenteren en onderzoeken. De leerkracht als spelamateur doet veel voorwerk voor zowel het vervolgonderwijs als de jeugdtheaterschool met het laten ontwaken van de verbeelding. Alle cultuur ontstaat in spel, dus cultuureducatie kan het best bij de bron beginnen: spelen.

Hoe realiseer je spel/drama/theater binnen schoolmuren?

Je vindt hier voorbeeldlessen naar leeftijd (zie bovenmenu) en handreikingen zoals: hoe spel te begeleiden, te integreren binnen andere vakken zoals taal, wereldoriŽntatie of te geven als kunsteducatie.

Waarom spel/drama/theater binnen onderwijs?

Kinderen verkennen en veroveren al spelend de wereld, je hoeft ze niet te motiveren, te disciplineren, ze willen en doen het zelf wel. Binnen een schoolgebouw volgens rooster en met een hele klas spelmaatjes, komt er wel het een en ander kijken. Vandaar deze site.

Basismenu

Op de Pabo is er onvoldoende tijd om spel/drama/theater je eigen te maken, dus praktijkmateriaal is zeer welkom. Aan de hand van voorbeelden op deze site, kun je zelf variaties maken die precies op maat van jou groep zijn. Spelen en Onderwijs verrijken. In de overige segmenten introduceren we kort het wat, het hoe en het waartoe van spel/drama/theater en bieden praktische handreikingen voor een spelkoffer, waarmee je eenmaal gevuld zonder voorbereiding een spel moment kan creeŽren. Wie weet een zinvolle invulling voor een teammiddag, waarbij dan ook meteen de korte instructie films besproken kunnen worden.

Spelen
Van kinderspel tot toneelspel en hoe dat tot leven kan komen binnen schoolmuren.

Spel begeleiden
Spel begeleiden vraagt nogal wat van de leerkracht. Je kunt veel aan de kinderen zelf overlaten, zij komen vaak met suggesties. Je kunt zelf warmlopen voor een lesontwerp uit een van de vele bronnen. Probeer het gewoon uit en lees hier welke kwaliteiten je erbij kunt inzetten.

Films
Er zijn vijf didactische films voor startende Ė en vijf voor gevorderde leerkrachten
Daarnaast is er per duo groep een voorbeeldles opgenomen.

Onderwijs verrijken
Spel als middel klinkt denigrerend, wij noemen het daarom anders. Spel verrijkt taalverwerving, wereldoriŽntatie, levensoriŽntatie en krijgt extra vorm in schoolculturen van weeksluitingen, de jaarlijkse schoolvoorstelling en Kunst educatie.

Spelkoffer
Bij het geven van ludiek onderwijs is een spelkoffer handig waaruit je op alle momenten spelmogelijkheden:materialen en opdrachten, kunt halen.

Bovenmenu

Je vindt hier concreet uitgewerkte lessen per subgroep.

Voorbeeldlessen per duogroep: 1-2 , 3-4, 5-6, 7-8
De lessen hebben specifieke accenten. 

Auteursrechten:
De uitgeverij heeft destijds ernaar gestreefd de auteursrechten van andere bronnen dan die van de originele (mede)auteur(s) te regelen. Sindsdien heeft niemand zich gemeld, waardoor ik nu zo vrij ben de digitale versie ervan te presenteren. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot mij wenden: LJ@ludiek-pedagogiek.eu

Wie meer onderbouwing en achtergrond van Dramatisch Spel wil, verwijzen we naar 
Spelen is de Kunst en Ludiek - Pedagogiek.

Alle drie de sites zijn in de loop van vijf en veertig jaar werken ontstaan in publicaties voor Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en H.B.O docent opleidingen. In de laatste jaren heb ik alles in onderlinge afstemming digitaal verwerkt.

Lidwine Janssens